Lagoon Lagoon 400 Owner Version
pdf
Lagoon Lagoon 400 Owner Version
Εικόνες
Κάντε κλικ στις φωτογραφίες!
Caribbean Yacht Broker - Lagoon Lagoon 400 Owner Version
Caribbean Yacht Broker - Lagoon Lagoon 400 Owner Version Caribbean Yacht Broker - Lagoon Lagoon 400 Owner Version Caribbean Yacht Broker - Lagoon Lagoon 400 Owner Version Caribbean Yacht Broker - Lagoon Lagoon 400 Owner Version Caribbean Yacht Broker - Lagoon Lagoon 400 Owner Version
Ταχυδρομική διεύθυνση του διαφημιζόμενου
Μεσίτης
Caribbean Yacht Broker
Sint Maarten - Philipsburg
Όνομα
Monika Venohr
Monika Venohr 
Πόλη
Simson Bay 
Χώρα
Antillen 
Τηλέφωνο
+34 692 264069 
Τηλέφωνο 2
0049-160-1032714 
Στείλτε e-mail στο
Στείλτε e-mail στο Πωλητής
είναι υποχρεωτικά Τα πεδία αυτά
e-mail σας
Το όνομά σας
Το τηλέφωνό σας
Οι ερωτήσεις σας
Κωδικός ασφαλείας

Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανανεώσετε
Εισάγετε τον κωδικό από την εικόνα - ακριβώς
Στείλτε e-mail και ένα αντίγραφο σε μένα;
Αποστολή
Τα στοιχεία του κινητήρα Δίσκοι
Κύρια μηχανή 1
Κατασκευαστής
Yanmar - 3JH5E 
Τύπος κίνησης
Ντίζελ-μηχανικές 
έτος
2012 
Power
39,0 hp ( 29 kW )  
Επανατοποθετήστε Έτος
 
Ώρες
2400 
Τύπος καυσίμου:
Ντίζελ 
Προώθηση
Saildrive 
Προπέλα
3 λεπίδα έλικα σταθερού 
Κύρια μηχανή 2
Κατασκευαστής
Yanmar - 3JH5E 
Τύπος κίνησης
Ντίζελ-μηχανικές 
έτος
2012 
Power
39,0 hp ( 29 kW )  
Επανατοποθετήστε Έτος
 
Ώρες
2400 
Τύπος καυσίμου:
Ντίζελ 
Προώθηση
Saildrive 
Προπέλα
3 λεπίδα έλικα σταθερού 
Περιγραφή Αγγλικά Γερμανικά Ισπανικά Γαλλικά Ιταλικά Ρώσικα Ελληνικά Τουρκικά

Αγγλικά Αγγλικά

Lagoon 400 Owner Version - 2012

Specification
Manufacturer Lagoon
Designer VPLP
Model Lagoon 400 Owner Version
Year 2012
Flag Greek
3 Double cabins
3 Heads
L.O.A. 11.97 m
Beam 7.25 m
Draft 1.21 m
Displacement 10348 kg
Engine 2 X Yanmar 3JH5E, 39 HP, 2400 h, 2X SD50
Fuel 2 X 200 L
Holdings 3 X 80 L
Water 610 L
 
The 3 cabins version the keyword is balance: balance between hull space and performance, saloon and cockpit, cabins and bathrooms, and between interior and exterior. The impressive new interiors designed by the Nauta Design agency make the Lagoon 400 even more comfortable, elegant and distinctly contemporary, while remaining ever-faithful to the brand’s values.
Boat available in November 2017
 
Electrics
Alternator 2XLR180-03C 12V 80A
Service Battery X4 ATLAS 145AH 12V
Engine Battery X2 EXIDE 110AH
Inverter
Solar panel 3 X VICTRON ENERGY VSP 130M -12V
Electrical socket
Shore power cord
Charger X2 CRISTER CP53 12V-40A
 
Inventory
Hot water heater NAUTIKA BOILER 40L
Cabin fans
Oven and Stove ENO 3 X BURNERS
Salt water pump
Refrigerator VITRIFRIGO C1 30L DXOO
Dock lines 6X12M
Primary anchor DELTA, CHAIN Diam 10 60m
Secondary anchor DANTHORT, 15m CHAIN
Dinghy
Windlass QUICK 1000
Dinghy engine YAMAHA 4HP

Sails
Mainsail
Genoa furler
 
Electronics
Wind RAYMARINE ST70
Compass Plastimo
Chart plotter RAYMARINE E120/W
Autopilot RAYMARINE ST70
Depth sounder RAYMARINE ST70
VHF Radio RAYMARINE


Γερμανικά Γερμανικά

Lagoon 400 Owner Version - 2012

Spezifikation
Hersteller Lagoon
Designer VPLP
Modell Lagoon 400 Besitzer Version
Jahr 2012
Flagge Griechisch
3 Doppelkabinen
3 WC
L.O.A. 11,97 m
Breite 7,25 m
Tiefgang 1,21 m
Verdrängungung 10348 kg
Motor 2 X Yanmar 3JH5E, 39 PS, 2400 h, 2X SD50
Treibstoff 2 x 200 L
Abwasser 3 x 80 L
Wasser 610 L
 
Die 3 Kabinen Version das Keyword ist Balance: Balance zwischen Rumpf Raum und Leistung, Limousine und Cockpit, Hütten und Bäder, und zwischen Innen-und Außenbereich. Das beeindruckende neue Interieur der Nauta Design Agentur macht die Lagoon 400 noch komfortabler, eleganter und deutlich zeitgenössischer und bleibt den Werten der Marke immer treu.
Boot im November 2017 verfügbar
 
Elektrik
Lichtmaschine 2XLR180-03C 12V 80A
Service Batterie X4 ATLAS 145AH 12V
Motorbatterie X2 EXIDE 110AH
Wechselrichter
Sonnenkollektor 3 X VICTRON ENERGY VSP 130M -12V
Steckdose
Netzkabel
Ladegerät X2 CRISTER CP53 12V-40A
 
Inventar
Warmwasserbereiter NAUTIKA BOILER 40L
Kabinenfächer
Backofen und Herd ENO 3 X BRENNER
Salzwasserpumpe
Kühlschrank VITRIFRIGO C1 30L DXOO
Dock-Linien 6X12M
Primäranker DELTA, CHAIN ​​Diam 10 60m
Sekundäranker DANTHORT, 15m KETTE
Schlauchboot
Ankerwinde QUICK 1000
Schlauchbootmotor YAMAHA 4HP

Segel
Großsegel
Genua Furler
 
Elektronik
Wind RAYMARINE ST70
Kompass Plastimo
Kartenplotter RAYMARINE E120 / W
Autopilot RAYMARINE ST70
Echolot RAYMARINE ST70
VHF Radio RAYMARINE


Ισπανικά Ισπανικά

Lagoon 400 Owner Version - 2012

Especificación
Fabricante Lagoon
Diseñador VPLP
Modelo Lagoon 400 Owner Version
Año 2012
Bandera griega
3 cabinas dobles
3 cabezas
L.O.A. 11,97 m
Haz 7.25 m
Borrador 1.21 m
Desplazamiento 10348 kg
Motor 2 X Yanmar 3JH5E, 39 CV, 2400 h, 2X SD50
Combustible 2 X 200 L
Explotaciones 3 X 80 L
Agua 610 L
 
La versión de 3 cabinas de la palabra clave es el equilibrio: el equilibrio entre el espacio del casco y el rendimiento, el salón y la cabina, cabinas y baños, y entre el interior y el exterior. Los impresionantes interiores nuevos diseñados por la agencia Nauta Design hacen que la Lagoon 400 sea aún más cómoda, elegante y distintamente contemporánea, sin dejar de ser fiel a los valores de la marca.
Barco disponible en noviembre 2017
 
Electricidad
Alternador 2XLR180-03C 12V 80A
Servicio Batería X4 ATLAS 145AH 12V
Batería del motor X2 EXIDE 110AH
Inversor
Panel solar 3 X VICTRON ENERGY VSP 130M -12V
Toma de corriente
Cable de alimentación Shore
Cargador X2 CRISTER CP53 12V-40A
 
Inventario
Calentador de agua caliente NAUTIKA BOILER 40L
Ventiladores de cabina
Horno y Estufa ENO 3 X QUEMADORES
Bomba de agua salada
Refrigerador VITRIFRIGO C1 30L DXOO
Líneas 6X12M
Anclaje primario DELTA, CADENA Diam 10 60m
Anclaje secundario DANTHORT, 15m CHAIN
Bote
Molinete QUICK 1000
Motor Dinghy YAMAHA 4HP

Paño
Vela mayor
Enrollador de Génova
 
Electrónica
Viento RAYMARINE ST70
Compás Plastimo
Trazador de mapas RAYMARINE E120 / W
Piloto automático RAYMARINE ST70
Sondas de profundidad RAYMARINE ST70
Radio VHF RAYMARINE


Γαλλικά Γαλλικά

Lagoon 400 Owner Version - 2012

spécification
Fabricant Lagoon
Designer VPLP
Model Lagoon 400 Propriétaire Version
Année 2012
Drapeau Grec
3 cabines doubles
3 têtes
L.O.A. 11,97 m
Beam 7.25 m
Projet 1.21 m
Déplacement 10 348 kg
Moteur 2 X Yanmar 3JH5E, 39 HP, 2400 h, 2X SD50
Combustible 2 X 200 L
Holdings 3 X 80 L
Eau 610 L
 
La version de 3 cabines du mot-clé est l'équilibre: l'équilibre entre l'espace de la coque et les performances, le salon et le poste de pilotage, les cabines et les salles de bains, et entre l'intérieur et l'extérieur. Les nouveaux intérieurs impressionnants conçus par l'agence Nauta Design rendent le Lagoon 400 encore plus confortable, élégant et distinctement contemporain, tout en restant fidèle aux valeurs de la marque.
Bateau disponible en novembre 2017
 
Électricité
Alternateur 2XLR180-03C 12V 80A
Service Batterie X4 ATLAS 145AH 12V
Batterie du moteur X2 EXIDE 110AH
Onduleur
Panneau solaire 3 X VICTRON ENERGY VSP 130M -12V
Prise électrique
Cordon d'alimentation Shore
Chargeur X2 CRISTER CP53 12V-40A
 
Inventaire
Chauffe eau chaude NAUTIKA CHAUDIÈRE 40L
Les amateurs de cabine
Four et cuisinière ENO 3 X BURNERS
Pompe à eau salée
Réfrigérateur VITRIFRIGO C1 30L DXOO
Dock lines 6X12M
Ancre primaire DELTA, CHAINE Diam 10 60m
Ancre secondaire DANTHORT, 15 m CHAÎNE
Canot
Windlass QUICK 1000
Dinghy engine YAMAHA 4HP

Voiles
Grand voile
Enrouleur de Gênes
 
Électronique
Wind RAYMARINE ST70
Compass Plastimo
Graphiste RAYMARINE E120 / W
Pilote automatique RAYMARINE ST70
Sondeur de profondeur RAYMARINE ST70
VHF Radio RAYMARINE


Ιταλικά Ιταλικά

Lagoon 400 Owner Version - 2012

specificazione
Lagoon produttore
Designer VPLP
Model Lagoon 400 Proprietario Versione
Anno 2012
Bandiera greca
3 cabine doppie
3 teste
L.O.A. 11,97 m
Fascio 7,25 m
Progetto 1,21 m
Displacement 10348 kg
Motore 2 X Yanmar 3JH5E, 39 CV, 2400 h, 2X SD50
Carburante 2 X 200 L
Holdings 3 X 80 L
Acqua 610 L
 
La versione a 3 cabine è la parola chiave equilibrio: equilibrio tra spazio di carena e prestazioni, salone e cabina di guida, cabine e bagni, e tra interni ed esterni. Gli imponenti nuovi interni progettati dall'agenzia Nauta Design rendono la Laguna 400 ancora più comoda, elegante e distintamente contemporanea, pur rimanendo sempre fedele ai valori del marchio.
Barca disponibile nel novembre 2017
 
Electrics
Alternatore 2XLR180-03C 12V 80A
Servizio batteria X4 ATLAS 145AH 12V
Batteria motore X2 EXIDE 110AH
Inverter
Pannello solare 3 X VICTRON ENERGY VSP 130M -12V
Presa elettrica
Cavo di alimentazione Shore
Caricatore X2 CRISTER CP53 12V-40A
 
Inventario
Scaldabagno NAUTIKA BOILER 40L
Ventilatori della cabina
Forno e stufa ENO 3 X BURNERS
Pompa acqua salata
Frigorifero VITRIFRIGO C1 30L DXOO
Linee di bacino 6X12M
Ancora primaria DELTA, CHAIN ​​Diam 10 60m
Ancora secondaria DANTHORT, 15m CATENA
dinghy
Verricello QUICK 1000
Motore a canna YAMAHA 4HP

vele
Randa
Genoa furler
 
Elettronica
Vento RAYMARINE ST70
Bussola Plastimo
Piastra grafica RAYMARINE E120 / W
Autopilota RAYMARINE ST70
Ecoscandaglio RAYMARINE ST70
Radio VHF RAYMARINE


Ρώσικα Ρώσικα

Lagoon 400 Owner Version - 2012

Спецификация
Производитель Lagoon
Дизайнер VPLP
Модель Lagoon 400 Owner Version
Год 2012
Греческий греческий
3 двухместные каюты
3 головки
L.O.A. 11,97 м
Ширина 7,25 м
Проект 1,21 м
Водоизмещение 10348 кг
Двигатель 2 X Yanmar 3JH5E, 39 л.с., 2400 ч, 2X SD50
Топливо 2 X 200 L
Holdings 3 X 80 L
Вода 610 л
 
В версии с 3 каютами ключевым словом является баланс: баланс между пространством корпуса и производительностью, салон и кокпит, каюты и ванные комнаты, а также между внутренней и внешней. Впечатляющие новые интерьеры, разработанные агентством Nauta Design, делают Lagoon 400 еще более комфортным, элегантным и отчетливо современным, сохраняя при этом неизменность ценностей бренда.
Лодка доступна в ноябре 2017 года
 
электрооборудование
Генератор 2XLR180-03C 12V 80A
Сервисная батарея X4 ATLAS 145AH 12V
Аккумулятор двигателя X2 EXIDE 110AH
инвертор
Панель солнечных батарей 3 X VICTRON ENERGY VSP 130M -12V
Розетка
Шнур питания
Зарядное устройство X2 CRISTER CP53 12V-40A
 
инвентарь
Нагреватель горячей воды NAUTIKA BOILER 40L
Вентиляторы кабины
Печь и печь ENO 3 X ГОРЕЛКИ
Насос для соленой воды
Холодильник VITRIFRIGO C1 30L DXOO
Док-линии 6X12M
Первичный якорь DELTA, ЦЕПЬ Диаметр 10 60m
Вторичный якорь DANTHORT, 15 м ЦЕПЬ
шлюпка
Брашпиль QUICK 1000
Моторная лодка YAMAHA 4HP

паруса
Грот
Genoa furler
 
электроника
Ветряная RAYMARINE ST70
Компас Пластимо
Графопостроитель RAYMARINE E120 / W
Автопилот RAYMARINE ST70
Эхолот глубинный RAYMARINE ST70
Радиоволны УКВ диапазона


Ελληνικά Ελληνικά

Lagoon 400 Owner Version - 2012

Προσδιορισμός
Κατασκευαστής Lagoon
Σχεδιαστής VPLP
Μοντέλο Έκδοση Ιδιοκτήτη Lagoon 400
Έτος 2012
Σημαία Ελληνικά
3 διπλές καμπίνες
3 κεφαλές
L.O.A. 11,97 μ
Beam 7,25 μ
Σχέδιο 1,21 μ
Μετατόπιση 10348 kg
Κινητήρας 2 X Yanmar 3JH5E, 39 HP, 2400 h, 2X SD50
Καύσιμο 2 X 200 L
Συμμετοχές 3 X 80 L
Νερό 610 L
 
Η έκδοση 3 καμπίνων η λέξη-κλειδί είναι ισορροπία: ισορροπία μεταξύ του χώρου σκάφους και της απόδοσης, σαλόνι και πιλοτήριο, καμπίνες και μπάνια, καθώς και μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού. Οι εντυπωσιακοί νέοι εσωτερικοί χώροι που σχεδίασε ο οργανισμός Nauta Design καθιστούν το Lagoon 400 ακόμα πιο άνετο, κομψό και ξεκάθαρα σύγχρονο, παραμένοντας πιστό στις αξίες της μάρκας.
Σκάφος διαθέσιμο το Νοέμβριο του 2017
 
Ηλεκτρικά
Εναλλάκτης 2XLR180-03C 12V 80A
Σέρβις μπαταρίας X4 ATLAS 145AH 12V
Μπαταρία κινητήρα X2 EXIDE 110AH
Αντιστροφέας
Ηλιακός πίνακας 3 X VICTRON ENERGY VSP 130M -12V
Πρίζα
Καλώδιο τροφοδοσίας Shore
Φορτιστής X2 CRISTER CP53 12V-40A
 
Καταγραφή εμπορευμάτων
Θερμαντήρας ζεστού νερού NAUTIKA BOILER 40L
Οι ανεμιστήρες καμπίνας
Φούρνος και Σόμπα ENO 3 X ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
Αντλία αλατούχου νερού
Ψυγείο VITRIFRIGO C1 30L DXOO
Γραμμές αποβάθρας 6X12M
Κύρια άγκυρα DELTA, CHAIN ​​Diam 10 60μ
Δευτεροβάθμια άγκυρα DANTHORT, 15m CHAIN
Λέμβος
Windlass QUICK 1000
Σκάφος YAMAHA 4HP

Ιστιοπλοΐα
Κύρια αποστολή
Γένοβα
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ
Wind RAYMARINE ST70
Πυξίδα Πυξίμου
Χάρτης plotter RAYMARINE E120 / W
Αυτόματος πιλότος RAYMARINE ST70
Βάθος ακουστικό RAYMARINE ST70
VHF Radio RAYMARINE


Τουρκικά Τουρκικά

Lagoon 400 Owner Version - 2012

şartname
İmalatçı Lagoon
Tasarımcı VPLP
Model Lagünü 400 Sahibi Versiyonu
2012 yılı
Yunan bayrağı
3 çift kişilik kabinler
3 Başkan
L.O.A. 11.97 m
Işın 7.25 m
Taslak 1.21 m
Deplasman 10348 kg
Motor 2 X Yanmar 3JH5E, 39 HP, 2400 h, 2X SD50
Yakıt 2 X 200 L
Holdingler 3 X 80 L
Su 610 L
 
3 kabin versiyonu anahtar kelime denge: gövde alanı ve performans, salon ve kokpit, kabinler ve banyolar arasındaki dengeyi ve iç ve dış arasındaki dengeyi sağlar. Nauta Design ajansı tarafından tasarlanan etkileyici yeni iç mekan, Lagoon 400'ü daha da konforlu, zarif ve belirgin bir şekilde çağdaş hale getirirken, markanın değerlerine her zaman sadık kalmaktadır.
Kasım 2017'de mevcut tekne
 
elektrik
Alternatör 2XLR180-03C 12V 80A
Servis Aküsü X4 ATLAS 145AH 12V
Motor Pil X2 EXIDE 110AH
Inverter
Güneş paneli 3 X VICTRON ENERGY VSP 130M -12V
Elektrik prizi
Kıyı elektrik kablosu
Şarj Aleti X2 CRISTER CP53 12V-40A
 
Envanter
Sıcak su ısıtıcısı NAUTIKA BOYLER 40L
Kabin fanları
Fırın ve Soba ENO 3 X BRÜLÖRLER
Tuzlu su pompası
Buzdolabı VITRIFRIGO C1 30L DXOO
Don hatları 6X12M
Birincil çapa DELTA, ZİNCİR Çapı 10 60m
İkincil çapa DANTHORT, 15m ZİNCİR
sandal
Irgat HIZLI 1000
Motorlu bot motoru YAMAHA 4HP

yelkenler
mayistra yelkeni
Cenova süslemesi
 
Elektronik
Rüzgar RAYMARINE ST70
Pusula Plastimo
Harita çizici RAYMARINE E120 / W
Otomatik pilot RAYMARINE ST70
Derinlik ölçer RAYMARINE ST70
VHF Radyo RAYMARINE

Αποποίηση
Η εταιρεία διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που αναφέρονται με μεγάλη προσοχή,
Ωστόσο, τα δεδομένα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα.