Harmony Yachts 38
pdf
Harmony Yachts 38
Εικόνες
Κάντε κλικ στις φωτογραφίες!
Caribbean Yacht Broker - Harmony Yachts 38
Caribbean Yacht Broker - Harmony Yachts 38 Caribbean Yacht Broker - Harmony Yachts 38 Caribbean Yacht Broker - Harmony Yachts 38 Caribbean Yacht Broker - Harmony Yachts 38
Ταχυδρομική διεύθυνση του διαφημιζόμενου
Μεσίτης
Caribbean Yacht Broker
Sint Maarten - Philipsburg
Όνομα
Monika Venohr
Monika Venohr 
Πόλη
Simson Bay 
Χώρα
Antillen 
Τηλέφωνο
+34 692 264069 
Τηλέφωνο 2
0049-160-1032714 
Στείλτε e-mail στο
Στείλτε e-mail στο Πωλητής
είναι υποχρεωτικά Τα πεδία αυτά
e-mail σας
Το όνομά σας
Το τηλέφωνό σας
Οι ερωτήσεις σας
Κωδικός ασφαλείας

Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανανεώσετε
Εισάγετε τον κωδικό από την εικόνα - ακριβώς
Στείλτε e-mail και ένα αντίγραφο σε μένα;
Αποστολή
Τα στοιχεία του κινητήρα Δίσκοι
Κύρια μηχανή 1
Κατασκευαστής
Volvo Penta - MD 2040 
Τύπος κίνησης
Ντίζελ-μηχανικές 
έτος
2007 
Power
40,0 hp ( 30 kW )  
Επανατοποθετήστε Έτος
 
Ώρες
5000 
Τύπος καυσίμου:
Ντίζελ 
Προώθηση
διαθέσιμες 
Προπέλα
διαθέσιμες 
Περιγραφή Αγγλικά Γερμανικά Ισπανικά Γαλλικά Ιταλικά Ρώσικα

Αγγλικά Αγγλικά

Harmony 38 - 2007

SPECIFICATION
Manufacturer Poncin Yachts
Designer MORTAIN / MAVRIKOS
Model Harmony 38
Year 2007
Flag French
L.O.A. 11.67 m
Beam 3.82 m
Draft 1.50 m
Displacement 7500 kg
Engine Volvo MD2040,40 hp, 5000 h
Fuel 200 L
Holdings 40 L
Water 500 L
3 Double cabins
1 Heads

ELECTRICS
Alternator 14V 60A, VOLVO
Service Battery 3 X 110 AH
Engine Battery 1 x 75 AH
Inverter 300 w (2017)
Electrical socket
Shore power cord
Charger system
 
INVENTORY
Hot water heater QL 25 L
Freezer 
Oven and Stove 2 x Burners
Salt water pump
Refrigerator
Dock lines
Primary anchor DELTA 15 KG + 60 M CHAIN
Bimini
Windlass LEWMAR 1000 W
Fenders

SAILS
Mainsail (2013)
Genoa furler (2013)
 
ELECTRONICS
Wind RAYMARINE 60
Compass PLASTIMO
Chart plotter RAYMARINE
Autopilot RAYMARINE
Depth sounder RAYMARINE
VHF Radio RAYMARINE


Γερμανικά Γερμανικά

Harmony 38 - 2007

SPEZIFIKATION
Hersteller Poncin Yachten
Designer MORTAIN / MAVRIKOS
Modell Harmonie 38
Jahr 2007
Flagge Französisch
L.O.A. 11,67 m
Breite 3,82 m
Tiefgang 1,50 m
Verdrängung 7500 kg
Motor Volvo MD2040,40 PS, 5000 h
Kraftstoff 200 L
Abwasser 40 L
Wasser 500 l
3 Doppelkabinen
1 WC

ELEKTRIK
Lichtmaschine 14V 60A, VOLVO
Service Batterie 3 X 110 AH
Motor Batterie 1 x 75 AH
Wechselrichter 300 w (2017)
Steckdose
Landstromkabel
Ladesystem
 
INVENTAR
Warmwasserbereiter QL 25 L
Gefrierschrank
Ofen und Herd 2 x Brenner
Salzwasserpumpe
Kühlschrank
Docklinien
Hauptanker DELTA 15 KG + 60 M KETTE
Bimini
Ankerwinde LEWMAR 1000 W
Fender

SEGELN
Großsegel (2013)
Genuawurbel (2013)
 
ELEKTRONIK
Wind RAYMARINE 60
Kompass PLASTIMO
Kartenplotter RAYMARINE
Autopilot RAYMARINE
Echolot RAYMARINE
UKW-Radio RAYMARINE


Ισπανικά Ισπανικά

Harmony 38 - 2007

ESPECIFICACIÓN
Fabricante Poncin Yachts
Diseñador MORTAIN / MAVRIKOS
Modelo Harmony 38
Año 2007
Bandera francesa
L.O.A. 11,67 m
Haz 3.82 m
Draft 1.50 m
Desplazamiento 7500 kg
Motor Volvo MD2040,40 hp, 5000 h
Combustible 200 L
Holdings 40 L
Agua 500 L
3 cabinas dobles
1 cabezas

ELECTRICIDAD
Alternador 14V 60A, VOLVO
Servicio Batería 3 X 110 AH
Batería del motor 1 x 75 AH
Inversor 300 w (2017)
Toma de corriente
Cable de alimentación de la orilla
Sistema de carga
 
INVENTARIO
Calentador de agua caliente QL 25 L
Congelador
Horno y estufa 2 x quemadores
Bomba de agua salada
Refrigerador
Líneas de muelle
Ancla primaria DELTA 15 KG + 60 M CADENA
Bimini
Molinete LEWMAR 1000 W
Guardabarros

PAÑO
Vela mayor (2013)
Enrollador de Génova (2013)
 
ELECTRÓNICA
Viento RAYMARINE 60
Brújula PLASTIMO
Chart plotter RAYMARINE
Piloto automático RAYMARINE
Sonda de profundidad RAYMARINE
Radio VHF RAYMARINE


Γαλλικά Γαλλικά

Harmony 38 - 2007

SPÉCIFICATION
Fabricant Poncin Yachts
Designer MORTAIN / MAVRIKOS
Modèle Harmony 38
Année 2007
Drapeau français
L.O.A. 11,67 m
Faisceau 3,82 m
Tirant d'eau 1.50 m
Déplacement 7500 kg
Moteur Volvo MD2040,40 CV, 5000 h
Carburant 200 L
Holdings 40 L
Eau 500 L
3 cabines doubles
1 têtes

ELECTRICS
Alternateur 14V 60A, VOLVO
Batterie de service 3 X 110 AH
Batterie du moteur 1 x 75 AH
Onduleur 300 w (2017)
Prise électrique
Cordon d'alimentation de quai
Système de chargeur
 
INVENTAIRE
Chauffe-eau à eau chaude QL 25 L
Congélateur
Four et Cuisinière 2 x Brûleurs
Pompe à eau salée
Réfrigérateur
Lignes de quai
Ancre primaire DELTA 15 KG + 60 M CHAIN
Bimini
Guindeau LEWMAR 1000 W
Ailes

VOILES
Grand-voile (2013)
Gênes furler (2013)
 
ÉLECTRONIQUE
Vent RAYMARINE 60
Boussole PLASTIMO
Lecteur de cartes RAYMARINE
Pilote automatique RAYMARINE
Sondeur de profondeur RAYMARINE
Radio VHF RAYMARINE


Ιταλικά Ιταλικά

Harmony 38 - 2007

SPECIFICHE
Produttore Poncin Yachts
Designer MORTAIN / MAVRIKOS
Modello Harmony 38
Anno 2007
Bandiera francese
L.O.A. 11,67 m
Larghezza 3,82 m
Bozza 1,50 m
Dislocamento 7500 kg
Motore Volvo MD2040,40 hp, 5000 h
Combustibile 200 L
Holdings 40 L
Acqua 500 L
3 cabine doppie
1 teste

ELECTRICS
Alternatore 14V 60A, VOLVO
Batteria di servizio 3 X 110 AH
Batteria del motore 1 x 75 AH
Inverter 300 w (2017)
Presa elettrica
Cavo di alimentazione del puntello
Sistema di ricarica
 
INVENTARIO
Scalda acqua QL 25 L
Congelatore
Forno e fornello 2 x bruciatori
Pompa dell'acqua salata
Frigorifero
Linee di bacino
Ancora primaria DELTA 15 KG + 60 M CATENA
Bimini
Salpa ancora LEWMAR 1000 W
parafanghi

VELE
Mainsail (2013)
Genoa furler (2013)
 
ELETTRONICA
Vento RAYMARINE 60
Bussola PLASTIMO
Chart plotter RAYMARINE
Pilota automatico RAYMARINE
Ecoscandaglio RAYMARINE
Radio VHF RAYMARINE


Ρώσικα Ρώσικα

Harmony 38 - 2007

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Производитель Poncin Yachts
Дизайнер MORTAIN / MAVRIKOS
Модель Harmony 38
Год 2007
Флаг Французский
L.O.A. 11,67 м
Луч 3,82 м
Черновик 1,50 м
Смещение 7500 кг
Двигатель Volvo MD2040,40 л.с., 5000 ч
Топливо 200 L
Держатели 40 л
Вода 500 л
3 двухместных каюты
1 голов

ELECTRICS
Генератор 14V 60A, VOLVO
Батарея для обслуживания 3 X 110 AH
Батарея двигателя 1 x 75 AH
Инвертор 300 Вт (2017)
Розетка
Шнур питания
Зарядное устройство
 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Подогреватель горячей воды QL 25 L
морозилка
Печь и печь 2 х горелки
Соленая водяная помпа
Холодильник
Док-станции
Первичный анкер DELTA 15 KG + 60 M ЦЕПЬ
Бимини
Стеллаж LEWMAR 1000 Вт
Брызговики

ПАРУСА
Грот (2013)
Генуя фурор (2013)
 
ЭЛЕКТРОНИКА
Ветер RAYMARINE 60
Компас PLASTIMO
Графический плоттер RAYMARINE
Автопилот RAYMARINE
Эхолот RAYMARINE
Радиочастотная радиочастота RAYMARINE

Αποποίηση
Η εταιρεία διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που αναφέρονται με μεγάλη προσοχή,
Ωστόσο, τα δεδομένα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα.